Chairman’s Message

Thông điệp từ chủ tịch công ty

Pesan dari Chairman

สารจากประธานบริษัท

Захирлын мэндчилгээ

សាររបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន

ဥက္ကဌ၏ အမှာစကား

Chairman’s Message

In 1998, to meet the needs of Japan’s rapidly aging society, we at Sanyo Fukushikai Social Welfare Corporation established our head office in Kadoma city, Osaka prefecture, and opened a special elderly nursing home with the goal of supporting welfare for the elderly.

Since then, we have come to operate 11 facilities throughout the Kansai region, thanks to the understanding, cooperation, and support from our clients and the people of the region.

This year, we will have a dream come true by opening our first location in Tokyo. “Special Elderly Nursing Home Prime Gardens Koenji,” in Suginami ward, Tokyo will open in November 2020.

Also, in 2018 and 2019 Sanyo Fukushikai opened two child welfare facilities, to support another one of our goals, promoting child welfare.

We at Sanyo Fukushikai, based on our spirit of respect for human rights, have a fundamental goal of achieving a bright society in which all of our clients, such as the elderly and disabled, can live together (normalization). We endeavor to provide child welfare services and nursing welfare services while always keeping in mind the needs of our clients.

We work hard to provide child welfare services.

We have a motto of “peace of mind, comfort, and safety,” and our logo, the mitsuba (a three-leafed Japanese parsley), expresses these three goals. All of us are devoted to work together to make these goals a reality.

In addition, the logo has a combination of three colors: red to represent the warmth and passion of our clients, white to represent the acceptance from the community and people in administrative agencies, and green to represent growth and the source of energy of our staff. With these three factors we will achieve our mission of promoting the welfare of the elderly beginning with our clients and extending to the community at large.

Mikio Suga

SANYO-FUKUSHIKAI
Chairman
MIKIO SUGA

Thông điệp từ chủ tịch công ty

Công ty phúc lợi xã hội Sanyo Fukushikai được thành lập năm 1998 nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ, khi mà tỉ lệ dân số già ngày một gia tăng nhanh chóng. Trụ sở chính của công ty được đặt tại thành phố adoma, tỉnh Osaka. Tại đây chúng tôi xây dựng một viện dưỡng lão đặc biệt với mục tiêu hỗ trợ phúc lợi cho ngườicao tuổi.

Từ đó đến nay, nhờ sự ủng hộ, hợp tác từ phía khách hàng và cộng đồng, chúng tôi đã mở thêm 11 cơ sở ở vùng Kansai.

Trong năm nay, chúng tôi sẽ tiến tới đạt được mục tiêu mở cơ sở đầu tiên tại Tokyo. Viện dưỡng lão đặc biệt Prime Garden Koenji, nằm trong quận Suginami, Tokyo sẽ đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2020.

Ngoài người cao tuổi và người khuyết tật, chúng tôi còn hướng đến nhóm đối tượng trẻ em. Trong năm 2018 và 2019, Sanyo Fukushikai đã mở thêm hai cơ sở phúc lợi giúp đảm bảo an sinh xã hội cho trẻ em.

Sanyo Fukushikai hoạt động dựa trên tinh thần tôn trọng nhân quyền. Mục tiêu cở bản chúng tôi đặt ra là tạo nên một xã hội nơi mà các khách hàng của mình – người cao tuổi và người khuyết tật – có thể chung sống cùng cộng đồng (Nói cách khác, chúng tôi mong muốn được bình thường hoá sự tồn tại của họ trong cộng đồng). Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để có thể cung cấp các dịch vụ phúc lợi cho trẻ em và dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi bằng cách lắng nghe và tìm cách đáp ứng các nhu cầu của họ.

Phương châm của chúng tôi là “mang lại sự an tâm, thoải mái và an toàn cho khách hàng”. Biểu tượng của công ty chúng tôi là cỏ ba lá, tượng trưng cho ba mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra. Toàn thể nhân viên công ty nguyện dốc hết toàn bộ tâm sức để hiện thực hoá ba mục tiêu ấy.

Biểu tượng cỏ ba lá được chúng tôi biểu thị bằng ba màu sắc khác nhau. Màu đỏ tượng trưng cho trái tim và nguyện vọng của khách hàng. Màu trắng tượng trưng cho sự chào đón từ cộng đồng và nhà chức trách, trong khi màu xanh biểu trưng cho tinh thần học hỏi cũng như nguồn sức mạnh của nhân viên công ty.

Mikio Suga

SANYO-FUKUSHIKAI
Chairman
MIKIO SUGA

Pesan dari Chairman

Pada tahun 1998, seiring dengan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang berkembang pesat, kami mendirikan kantor pusat Sanyo Fukushikai di kota Kadoma, Osaka, dan membuka Panti Wreda dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lansia.

Sejak itu, kami telah mengoperasikan 11 panti wreda di seluruh area Kansai, terima kasih atas pengertian, kerja sama dan dukungan baik dari klien kami maupun masyarakat sekitar.

Tahun ini, tepatnya bulan November tahun 2020, kami berhasil mewujudkan impian kami dengan membuka cabang pertama di Tokyo ” Special Elderly Nursing Home Prime Gardens Koenji” di Suginami Tokyo.

Selain itu, pada tahun 2018 dan2019, Sanyo Fukushikai juga membuka 2 fasilitas kesejahteraan anak, ini dilakukan dalam rangka mendukung tujuan kami yang lain yaitu memajukan kesejahteraan anak.

Kami Sanyo Fukushikai, berdasarkan rasa hormat kami akan hak azasi manusia, mempunyai philosphi dasar yaitu merealisasikan suasana dimana seluruh klien (termasuk lansia dan penyanggah cacat) bisa menjalani kehidupan yang cerah dan bahagia bersama (normalisasi). Kami berusaha memberikan perhatian dan pelayanan sesuai dengan pespektif klien kami, juga layanan kesejahteraan yang selaras dengan perasaan anak-anak.

Moto kami adalah ” Ketenteraman hati, kenyamanan dan aman” dan simbol mitsuba (tiga daun paterseli Jepang) menggekspresikan 3 moto ini. Kami seluruh staff mengabdikan diri untuk bekerja bersama mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Selanjutnya, logo ini mempunyai tiga kombinasi warna : merah adalah simbol dari hati yang penuh kehangatan dan semangat dari klien, warna putih mewakili penerimaan dari komunitas masyarakat sekitar dan lembaga administrasi setempat, warna hijau mewakili pertumbuhan dan sumber energi dari staff kami. Dengan tiga faktor ini kami akan mencapai misi kami yaitu memajukan kesejahteraan lansia dimulai dari klien kami dan berkembang ke komunitas luas.

Mikio Suga

SANYO-FUKUSHIKAI
Chairman
MIKIO SUGA

สารจากประธานบริษัท

ในปี 1998 เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทของเราได้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในเขตคาโดมา จังหวัดโอซาก้า และเปิดบริการศูนย์บริการดูแลพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนทางด้านหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

นับจากนั้นเป็นต้นมา เราได้มีการเปิดให้บริการรวมทั้งสิ้นทั้งหมด 11 แห่งทั่วภูมิภาคคันไซ เราต้องขอขอบคุณในความเข้าใจ ความร่วมมือ รวมถึงการสนับสนุนทั้งหมด ที่เราได้รับจากลูกค้า รวมถึงผู้คนในภูมิภาค

ปีนี้ เป็นปีที่ความฝันของเราจะเป็นจริง เราจะทำการเปิดให้บริการในกรุงโตเกียวเป็นสถานที่แรก ศูนย์บริการดูแลพิเศษสำหรับผู้สูงอายุPrime Gardens Koenji ในเขตซูงินามิ กรุงโตเกียว จะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน ปี 2020 นี้

นอกจากนี้ ในปี 2018 และ 2019 เราได้ทำการเปิดหน่วยงานสวัสดิการเด็ก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 แห่ง เพื่อสนับสนุนอีกหนึ่งเป้าหมายของเรานั่นก็คือ การส่งเสริมสวัสดิการของเด็ก

เราในนาม บริษัท ซังโย ฟุคุชิไค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายพื้นฐานคือ การทำให้สังคมของลูกค้าของเราทุกท่านเป็นสังสมที่ดี และสดใส เช่น การอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุ และผู้พิการ เราให้บริการทั้งด้านสวัสดิการเด็ก และสวัสดิการพยาบาล โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าของเราก่อนเสมอ

คติประจำใจของเรานั้นก็คือ ความสบายใจ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ใบมิสึบะ ซึ่งเป็นตราโลโก้บริษัทของเรานั้น แสดงถึงเป้าหมายทั้งสามเหล่านี้ เราทุกคนทุ่มเทให้กับแนวคิดในการทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายทั้งสามเหล่านี้เป็นจริง

นอกจากนี้ ตราโลโก้บริษัทเรานั้น เป็นการรวมกันของทั้งสามสี สีแดงแสดงถึง ความอบอุ่น และความกระตือรือร้นต่อลูกค้า สีขาวแสดงถึง การยอมรับจากชุมชน และคนในหน่วยงานบริหาร สีเขียวแสดงถึง การเติบโต รวมถึงพลังที่อยู่ภายในตัวของพนักงานของเรา ด้วยสามปัจจัยเหล่านี้ เราจะบรรลุภารกิจในการส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ โดยเริ่มต้นจากลูกค้าของเรา และขยายไปสู่ชุมชนขนาดใหญ่

Mikio Suga

SANYO-FUKUSHIKAI
Chairman
MIKIO SUGA

Захирлын мэндчилгээ

Бид “Санёо Фүкүшикай нийгмийн халамжийн корпораци”-ийг 1998 онд Японы нийгэмд хэт өндөр настнууд эрчимтэй нэмэгдсэнтэй холбогдуулан ахмад настаны халамжийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор Осака мужийн Кадома хотод анх төв оффисыг байгуулж ахмад настаны асрамжийн газар нээсэн.

Үүний дараа Кансай бүсэд үйлчлүүлэгч Та бүхэн, орон нутгийн иргэдийн ойлголцол, хамтын ажиллагаа, мөн тусламж дэмжлэгийн хүчинд одоогийн байдлаар 11 салбар байгууламжийг эрхлэн ажиллуулж байна.

2020 оны 11 сард удаан хугацаанд хүсэн хүлээсэн Токио дах тусламжийн ажил биелэлээ олж Сүгинами дүүрэгт “Ахмад настан асрамжийн тусгай төв Прайм Гарден Коэнжи” нээлтээ хийхээр товлоод байна.

Үүнээс гадна манай корпорацийн бас нэг зорилт болох хүүхдийн халамжийн чиглэлээр 2018, 2019 онуудад 2 байгууламжийг шинээр эрхлэн ажиллуулах боломжтой болсон.

Хүний эрхийг хүндэтгэх сэтгэлийн үндсэн дээр бид Санёо Фүкүшикай нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй гээд бүх хэрэглэгчиддээ гэрэл гэгээтэй, өөрийнхөөрөө амьдрах нийгмийг (хэвийн үзэгдэл болгох) бодитоор бий болгохыг зорьдог үндсэн философитой. Иймдээ ч бид үргэлж хэрэглэгчдийнхээ байр сууринаас асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна хүүхдийн сэтгэлд нийцсэн хүүхдийн халамж үйлчилгээг үзүүлэхийг хичээж байна.

Нэмж дурдахад, Санёо Фүкүшикай нь сэтгэлийн амар амгалан, ая тав, аюулгүй байдлыг уриа болгон байгууллагын бэлгэ тэмдэгээ гурван навчаар илэрхийлсэн. Ажилчид бүгдээрээ нэгэн бүхэл болж уриагаа хэрэгжүүлэхийн тулд шаргуу ажиллаж байна.

Цаашилбал, бэлгэ тэмдгийн улаан өнгө нь сэтгэлийн халуун дулаан байдал, чин эрмэлзлэлтэй (хэрэглэгч), Цагаан өнгө нь бүгдийг байгаагаар нь хүлээн авах (орон нутгийнхан, засаг захиргааны байгууллагынхан), Ногоон өнгө нь өсөж дэвжих соёолж, эрч хүчний эх үүсврийг тулан дэмжих (ажилтан) зүйлс нь харилцан уялдсанаар хэрэглэгч Та бүхнээс эхлээд орон нутгийн ахмад настангуудын сайн сайхны төлөө чиглэсэн эрхэм зорилгоо биелүүлэхийг зорьж байна.

Mikio Suga

SANYO-FUKUSHIKAI
Chairman
MIKIO SUGA

សាររបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនមនុស្សចាស់ ក្រុមហ៊ុន Sanyo Fukushikai Social Welfare Corporation យើងខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1998 ហើយយើងបានដាក់ទីតាំងការិយាល័យកណ្តាលរបស់យើងនៅទីក្រុងកាដូម៉ា ក្នុងខេត្តអូខាកា ហើយក្រុមហ៊ុនយើងខ្្ញុំបានបើកឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលពិសេសសម្រាប់ថែទាំមនុស្សចាស់ ដោយមានគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់។

តាំងពីពេលនោះមក យើងបាននឹងកំពុងដំណើរការក្នុងទីតាំងចំនួន11នៅទូទាំងតំបន់កាន់សៃ ដោយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយោគយល់ សហការ និងគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនរបស់យើង និងប្រជាជនទូទៅក្នុងតំបន់។

ក្នុងឆ្នាំនេះ យើងនឹងសម្រេចគោលបំណងរបស់យើង ដោយយើងនឹងបើកឲ្យដំណើរការទីតាំងថ្មីតំបូងក្នុងទីក្រុងតូក្យូ ដែលទីតាំងថ្មីនេះមានឈ្មោះថា Special Elderly Nursing Home Prime Gardens Koenji ក្នុង Suginami Ward ក្នុងខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ 2020 ខាងមុខនេះ។

ក្នុងនោះផងដែរ នៅក្នុងឆ្នាំ2018 និង 2019 ក្រុមហ៊ុន Sanyo Fukushikai បានបើកឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារចំនួន 2 ទីតាំង ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាន នូវ​គោលដៅរបស់យើងមួយផ្សេងទៀត ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខមាលភាពរបស់កុមារ។

យើងខ្ញុំនៅក្នុង Sanyo Fukushikai មានជំហរផ្តោតសំខាន់លើការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស មានគោលដៅចំបងធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាននូវសង្គមដ៏ភ្លឺត្រចះមួយ ដល់អតិថិជនរបស់យើង ដោយក្នុងនោះរួមមានជនចាស់ជរា និងពិការ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់រស់នៅប្រកបគ្នា (ដោយធម្មតា)។ យើងព្យាយាមផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏គួរជាទីពេញចិត្ត ក្នុងការមើលថែទាំកុមារ និងមនុស្សចាស់។

បាវចនារបស់យើងគឺ “សេចក្តីសុខខាងផ្លូវចិត្ត ផាសុខភាព និងសុវត្ថិភាព” ហើយរូបសញ្ញារបស់យើងគឺ mitsuba (ប្រភេទជីម៉្យាងរបស់ជប៉ុនមានស្លឹក3) បញ្ជាក់អំពីគោលដៅទាំង 3 របស់យើង។ យើងទំាងអស់គ្នាមានការតំាងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលដៅទាំងនេះក្លាយជាការពិត។

លើសពីនេះទៅទៀត រូបសញ្ញាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមាន3ពណ៌រួមបញ្ចូលគ្នា ក្នុងនោះពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យភាពកក់ក្តៅ និងការតាំងចិត្តរបស់អតិថិជន ពណ៌សតំណាងឲ្យការទទួលស្គាល់ពីសំនាក់សហគមន៍ ព្រមទាំងបុគ្គលិកស្ថាប័នសាធារណៈនានា និងពណ៌បៃតងតំណាងឲ្យការលូតលាស់ និងប្រភពថាមពលនៃបុគ្គលិករបស់យើង។ ដោយផ្អែកលើកត្តាទាំង 3 នេះ យើងនឹងសម្រេចឲ្យបាននូវបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់សុខមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់ជរា ដោយចាប់ផ្តើមពីអតិថិជនរបស់យើង និងបន្ទាប់មកពង្រីកទៅកាន់សហគមន័ខ្នាតធំ។

Mikio Suga

SANYO-FUKUSHIKAI
Chairman
MIKIO SUGA

ဥက္ကဌ၏ အမှာစကား

ဂျပန်ရဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို များပြားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် Sanyo Fukushikai လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့အစည်းကို 1998 ခုနှစ် Osakaခရိုင် Kadomaမြို့မှာ ဗဟိုရုံးကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ဂျပန်အနောက်တောင်ဒေသအသီးသီးမှာ ဒေသခံတွေရဲ့ နားလည်မှု၊ ကူညီထောက်ပံ့မှုတို့ကို ရယူ၍ ယခုအခါ ဌာနပေါင်း ၁၁ ခုဖြင့် လုပ်ကိုင် လည်ပတ်လျှက်ရှိပါသည်။

ယခုအချိန်ကစပြီး ကျွနု်ပ်တို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ မျှော်လင့်စောင့်စားခဲ့ရတဲ့ မြို့တော်တိုကျိုမှာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ 2020 နိုဝင် ဘာလတွင် Suginami ရပ်ကွက်၌ အထူးသက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ Prime Gardens Koenji ကိုဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့ Sanyo Fukushikaiရဲ့ အခြားအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ ၂ခုကိုလည်း ၂၀၁၈နဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ၂နှစ်ဆက်တိုက် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်

ကျွနု်ပ်တို့ Sanyo Fukushikai ဟာ လူ့အခွင့်အရေးရဲ့အနှစ်သာရကို အခြေခံပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ အခြားသောမသန်စွမ်းသူတို့ကို လင်းလက်တောက်ပစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အဓိကခံယူထားပါသည်။ အတူတကွရပ်တည်၍ ကိုယ်တိုင်နားလည်ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့ Sanyo Fukushikai ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်သည် သာယာအေးချမ်းမှု၊ လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုတို့ဖြစ်ပါသည်။
logo ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ clover (ကံကောင်းခြင်းအပင်) ကို ကိုယ်စားပြု၍ ထိုသင်္ကေတအတိုင်း
ပေါ်လွင်စေရန် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့ Sanyo Fukushikai ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်သည် သာယာအေးချမ်းမှု၊ လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုတို့ဖြစ်ပါသည်။
logo ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ clover (ကံကောင်းခြင်းအပင်) ကို ကိုယ်စားပြု၍ ထိုသင်္ကေတအတိုင်း
ပေါ်လွင်စေရန် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျှက်ရှိပါသည်။

Mikio Suga

SANYO-FUKUSHIKAI
Chairman
MIKIO SUGA

Corporate introduction

Management entity SANYO-FUKUSHIKAI
Address 19-25, Kuwazai-cho, Kadoma-shi, Osaka, 571-0035, Japan
Phone number +81-72-882-3333(main)
Fax number +81-72-885-6118
Chairman MIKIO SUGA
Opening date April 1998